27 Oktober, 2013

OKU dan Bajet 2014

Pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan Malaysia dalam pembentangan belanjawan 2014 berkaitan Orang Kurang Upaya adalah suatu menifestasi perri pentingnya suara OKU yang terus bersatu mengatasi kefahaman politik dan anutan agama.

entadbiran kerajaan yang ada pada hari ini harus menunjukkan iltizam yang sepenuhnya sebagaimana janji yang diumumkan dalam belanjawan 2014 iaitu melihat pembangunan OKU berdasarkan potensi OKU dan keperluan sebenar OKU yang pelbagai katagori.
Selain sejumlah peruntukan sebanyak RM441 juta, kami dapati tiada sebarang pengumuman berkaitan langkah-langkah strategic untuk dilaksanakan bagi memacu pembangunan OKU yang menyeluruh di Negara ini.

Justeru, sebagai mewakili suara OKU, kami menggesa agar perencanaan yang akan dilaksanakan benar-benar memberi manfaat langsung kepada OKU dan ahli keluarga tanpa ada ketirisan dan tiada pihak yang akan mengambil kesempatan.

Sekian untuk siaran.

(Mohammad Faizal Che Yusof)
Pengerusi Sekretariat Prihatin OKU


  • ruangan respon akaun facebook


Artikel Terkini

Copyright © dunia rasasayang ®